Marek Šmíd


Marek Šmíd

Marek Šmíd

Vyštudoval právo na University of Westminster v Londýne a na Trnavskej univerzite v Trnave. Od roku 2012, kedy ukončil advokátnu prax v Londýne, pôsobí v právnej kancelárií Maple & Fish, kde sa zameriava na oblasť práva verejného obstarávania, práva Európskej únie, súťažného práva, ochranu osobných údajov, ochranu osobnosti, common law a štátnu pomoc. Tiež vyučuje na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave predmety - právo verejného obstarávania, štátna pomoc a základy common law. Je pravidelným prispievateľom vo viacerých odborných časopisoch zameraných na právo verejného obstarávania a je lektorom seminárov zameraných na právo verejného obstarávania, eurofondy a ochranu osobných údajov.

Back to Top
Procurement Board pracuje s otvorenými cookies. Umožňuje mu spracovávať dáta, ktoré sú pre správny priebeh a vyhodnocovanie nevyhnutné. O cookies a ich nastavení sa dozviete VIAC TU