Registrovať sa


Registrácia už nie je možná.

Po vykonaní registrácie Vám príde najneskôr do tretieho pracovného dňa e-mailom potvrdenie s čiastkou k úhrade. Účastnícky poplatok vrátane DPH uhraďte bankovým prevodom na účet organizátora konferencie číslo 6461639808/5500, IBAN: CZ9655000000006461639808, SWIFT: RZBCCZPP, a to do termínu uvedenom na zálohovej faktúre.

Pri zrušení registrácie 14 dní pred prvým dňom konania konferencie vrátane sa neplatia žiadne storno poplatky. Po tomto termíne bude účtovaný poplatok vo výške 50% ceny. Pokiaľ dôjde k zrušeniu registrácie týždeň a menej pred prvým dňom konania konferencie, bude účtovaný storno poplatok vo výške 100% ceny.

Organizátor konferencie

PROEBIZ s.r.o.
Masarykovo náměstí 52/33
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, CZ

IČ: 64616398, DIČ: CZ64616398

Back to Top
Procurement Board pracuje s otvorenými cookies. Umožňuje mu spracovávať dáta, ktoré sú pre správny priebeh a vyhodnocovanie nevyhnutné. O cookies a ich nastavení sa dozviete VIAC TU