Miroslav Knob


Miroslav Knob

Miroslav Knob

Mirek je odborník s desaťročnou skúsenosťou v oblasti verejných investícií. Začínajúc svoju kariéru na Úrade pre ochranu hospodárskej súťaže, Mirek sa postupne dostal k pochopeniu oboch strán procesu verejných zákaziek. Dnes, ako člen tímu v prestížnej advokátskej kancelárii HVH Legal, uplatňuje svoje schopnosti na dosiahnutie efektívnych a praktických riešení. Jeho prístup spočíva v hľadaní inovatívnych ciest, ktoré prinášajú uspokojenie pre zadávateľa aj dodávateľa. Jeho poslaním je viesť projekty k úspešnému záveru, pri ktorom sú všetci zúčastnení spokojní.

Back to Top
Procurement Board pracuje s otvorenými cookies. Umožňuje mu spracovávať dáta, ktoré sú pre správny priebeh a vyhodnocovanie nevyhnutné. O cookies a ich nastavení sa dozviete VIAC TU