Leona Gergelová Šteigrová


Leona Gergelová Šteigrová

Leona Gergelová Šteigrová

Leona sa dlhodobo venuje téme zodpovedného verejného obstarávania. Na začiatku ako riaditeľka neziskovej organizácie Nová ekonomika a od roku 2014 pôsobí ako vedúca oddelenia verejného obstarávania na Ministerstve práce a sociálnych vecí, kde vedie projekt Sociálneho zodpovedného verejného obstarávania. Potenciál verejného obstarávania vidí v strategickom obstarávaní , ktorému sa aktuálne venuje. Leona vyštudovala medzinárodné vzťahy a európske štúdiá na Masarykovej univerzite v Brne. Osem rokov pracovala na Ministerstve školstva, mládeže a telovýchovy ako riaditeľka odboru pre záležitosti EÚ - zastupovala Českú republiku v Európskej únii, počas predsedníctva ČR v Rade EÚ predsedala Výboru pre vzdelávanie Rady Európskej únie.

Back to Top
Procurement Board pracuje s otvorenými cookies. Umožňuje mu spracovávať dáta, ktoré sú pre správny priebeh a vyhodnocovanie nevyhnutné. O cookies a ich nastavení sa dozviete VIAC TU