Ondrej Čurilla


Ondrej Čurilla

Ondrej Čurilla

Ondrej je advokátom v advokátskej kancelárii HAVEL & PARTNERS a zameriava sa na poradenstvo pre verejný sektor, obchodné vzťahy a záväzkové právo. Ondrej poskytuje poradenstvo najmä pri komplexných projektoch v oblasti ICT, inovácií, dopravy, energetiky, poisťovníctva a výstavby infraštruktúry. Ondrej sa zameriava aj na reguláciu železničnej a osobnej cestnej dopravy a často podporuje zahraničných klientov pri realizácii ich projektov v Českej republike. Je autorom mnohých odborných článkov, spoluautorom metodík MMR v oblasti VR a aktívnym účastníkom odborných skupín a konferencií.

Back to Top
Procurement Board pracuje s otvorenými cookies. Umožňuje mu spracovávať dáta, ktoré sú pre správny priebeh a vyhodnocovanie nevyhnutné. O cookies a ich nastavení sa dozviete VIAC TU