Milan Kaplan


Milan Kaplan

Milan Kaplan

Marketingový špecialista, konzultant, vedúci projektu PROEBIZ. Spoluautor kníh Firemný nákup a eAukcie a Ako lacnejšie a lepšie nakupovať. E-bizové skúsenosti prezentuje na odborných konferenciách v Česku, na Slovensku a v Poľsku. V deväťdesiatych rokoch založil firmu NAR, ktorá sa špecializovala na implementáciu marketingových procesov do priemyselných podnikov. Na konci deväťdesiatych rokov firma začala vyvíjať a presadzovať v praxi e-bizové technológie. To viedlo k tomu, že v prvých rokoch nového tisícročia sa NAR úzko špecializoval na výber dodávateľov formou eAukce a na elektronizáciu nákupných procesov. Projekt dostal názov PROEBIZ a v súčasnosti je najrozšírenejším eAukčním prostredím a zdrojom eAukčního know-how v centrálnej Európe.

Back to Top
Procurement Board pracuje s otvorenými cookies. Umožňuje mu spracovávať dáta, ktoré sú pre správny priebeh a vyhodnocovanie nevyhnutné. O cookies a ich nastavení sa dozviete VIAC TU