Martin Vyklický


Martin Vyklický

Martin Vyklický

Martin sa takmer celý svoj profesijný život zaoberá problematikou verejného obstarávania. Od referentskej pozície na sekcii verejných zákaziek ÚOHS, ako študent a pedagóg na Mendelovej univerzite v Brne, kde prednášal a zároveň aktívne publikoval na túto tému odborné články a v súčasnosti ako vedúci odboru verejného obstarávania na Vysokém učení technickém v Brne. Pravidelne sa účastní konferencií, seminárov či workshopov zameraných na problematiku verejného obstarávania a stále publikuje v odborných časopisoch. Je zástancom a propagátorom otvoreného, menej konzervatívneho, menej formalistického, rozumovo založeného a inovatívneho prístupu k vyhlasovaniu verejného obstarávania. Všetka energie obstarávateľa by nemala byť sústredená iba na procesnú stránku zadania, ktorá z pohľadu „hľadania kvality“ nehrá kľúčovú rolu. V súčasnej dobe sa zameriava hlavne na rozvoj metódy BVA/m4E ako efektívneho a univerzálneho nástroja pre výber kvalitného dodávateľa. Od roku 2021 je Martin členom rozkladovej komisie Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže pre verejné zákazky.

Back to Top
Procurement Board pracuje s otvorenými cookies. Umožňuje mu spracovávať dáta, ktoré sú pre správny priebeh a vyhodnocovanie nevyhnutné. O cookies a ich nastavení sa dozviete VIAC TU