Martin Hadaš


Martin Hadaš

Martin Hadaš

Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Karlovej a postgraduálny študijný program LLM in Corporate Law na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v spolupráci s Nottingham Trent University. Verejnému obstarávaniu sa venuje viac ako 10 rokov. Od roku 2005 viedol oddelenie výberových konaní v poradenskej spoločnosti RAVEN Consulting, a.s. (v súčasnosti Erste Grantika Advisory, a.s.), od roku 2009 odbor implementácie projektov v rovnakej spoločnosti. V roku 2011 nastúpil na rektorát Masarykovej univerzity ako vedúci odboru verejného obstarávania. V spolupráci s kolegami z odboru zaisťuje univerzitné centrálne nákupy prostredníctvom dynamických nákupných systémov a rámcových zmlúv, riadi zadávanie verejných zákaziek spolufinancovaných z operačných programov EÚ, koordinuje používanie elektronického nástroja pre verejné obstarávanie, poskytuje metodickú podporu univerzitným hospodárskym strediskám a vykonáva kontrolné činnosti v oblasti verejného obstarávania. Príležitostne sa venuje prednáškovej činnosti.

Back to Top
Procurement Board pracuje s otvorenými cookies. Umožňuje mu spracovávať dáta, ktoré sú pre správny priebeh a vyhodnocovanie nevyhnutné. O cookies a ich nastavení sa dozviete VIAC TU