Ľubomír Kubička


Ľubomír Kubička

Ľubomír Kubička

Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po desiatich rokoch v oblasti obchodného a občianskeho práva sa presťahoval do dramatického prostredia verejného obstarávania a zaoberá sa verejnému obstarávaniu. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ odboru verejného obstarávania sekcie ekonomiky na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Vo svojom voľnom čase, ktorý mu ešte ostáva, bojuje s nezmyslami okolo nás.

Back to Top
Procurement Board pracuje s otvorenými cookies. Umožňuje mu spracovávať dáta, ktoré sú pre správny priebeh a vyhodnocovanie nevyhnutné. O cookies a ich nastavení sa dozviete VIAC TU