Kateřina Koláčková


Kateřina Koláčková

Kateřina Koláčková

Kateřina Koláčková sa venuje svojmu poslaniu, ktorým je poskytovať mimoriadne aktívnu podporu verejným obstarávateľom a zjednodušovať a urýchľovať verejné obstarávanie 24 hodín denne, 7 dní v týždni. V oblasti verejného obstarávania má určite čím inšpirovať, či už ide o jej skúsenosti s realizáciou rôznych zákaziek naprieč sektormi alebo rôzne spôsoby vyhodnocovania ponúk. Od roku 2004 sa aktívne venuje verejnému obstarávaniu z pohľadu verejných obstarávateľov. Realizovala tendre v hodnote desiatok miliárd eur.

Back to Top
Procurement Board pracuje s otvorenými cookies. Umožňuje mu spracovávať dáta, ktoré sú pre správny priebeh a vyhodnocovanie nevyhnutné. O cookies a ich nastavení sa dozviete VIAC TU