Jan Zahálka


Jan Zahálka

Jan Zahálka

Právny expert so špecializáciou na zdravotníctvo, predovšetkým na agendu úhrad a problematiku zdravotníckych prostriedkov. Aktívne pôsobí v oblasti verejného obstarávania, jeho elektronizácie a využívania eAukcií v procesoch hodnotenia dodávateľských ponúk. Zaoberá sa i otázkami legislatívy a v rámci poskytovania poradenstva zákonodarcom sa mu už podarilo navrhnúť a presadiť "drobnú užívateľskú novelizáciu" zákona o verejnom obstarávaní.

Back to Top
Procurement Board pracuje s otvorenými cookies. Umožňuje mu spracovávať dáta, ktoré sú pre správny priebeh a vyhodnocovanie nevyhnutné. O cookies a ich nastavení sa dozviete VIAC TU