Daša Obuch Paláková


Daša Obuch Paláková

Daša Obuch Paláková

V oblasti verejného obstarávania sa pohybuje od roku 2006. Bola súčasťou implementácie projektu Elektronického kontraktačného systému, ktorý so svojím tímom úspešne zaviedla do praxe. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľka Odboru verejného obstarávania na Ministerstve kultúry SR a jej tím ho realizuje jak pre potreby Ministerstva kultúry SR, ako aj centrálne.

Back to Top
Procurement Board pracuje s otvorenými cookies. Umožňuje mu spracovávať dáta, ktoré sú pre správny priebeh a vyhodnocovanie nevyhnutné. O cookies a ich nastavení sa dozviete VIAC TU