Adéla Havlová


Adéla Havlová

Adéla Havlová

Advokátka s specializáciou na právo verejných investícií a verejných zákaziek. Dnes pôsobí ako Of Counsel v advokátskej kancelárii HAVEL & PARTNERS, kde do roku 2023 vybudovala ako partner tímu špecializovaného na verejný sektor (40 právnikov). Počas svojej spolupráce získal tento tím štyri víťazstvá v súťaži Právnická firma roka v oblasti verejných zákaziek. Od januára 2023 pôsobí polovicou svojej kapacity ako poradkyňa vrchnej riaditeľky Leony Gergelovej Šteigrovej na Ministerstve pre miestny rozvoj (MMR) v tíme pre prípravu – a od februára 2024 pre implementáciu - Národnej stratégie verejného zadávania, kde nadviazala na svoju prácu v projekte zodpovedného zadávania (SOVZ) pri MPSV. Okrem toho Adéla Havlová pôsobí vedení odborných asociácií (Asociácia pre verejné zákazky - AVZ a Únia administrátorov - UNIAVEZ) a je členom expertnej skupiny MMR pre legislatívu k verejným zákazkám. Venuje sa rozvoju najlepších postupov a inovácií vo verejnom zadávaní, vrátane elektronizácie, cirkulárnej ekonomiky, nákupných praktík a systémov, hodnotenia kvality atď. Od roku 2014 do 2023 bola členkou rozkladovej komisie Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže. Využíva know-how z ďalších členských štátov EÚ, najmä Nemecka, Rakúska, Holandska a samozrejme Slovenska. Pravidelne prednáša a publikuje v odborných periodikách.

Back to Top
Procurement Board pracuje s otvorenými cookies. Umožňuje mu spracovávať dáta, ktoré sú pre správny priebeh a vyhodnocovanie nevyhnutné. O cookies a ich nastavení sa dozviete VIAC TU