Adéla Havlová


Adéla Havlová

Adéla Havlová

Advokátka so špecializáciou na právo verejného sektora, hlavne verejné obstarávanie. Pôsobí v advokátskej kancelárií Havel & Partners, ktorá vlani po štvrtý krát získala titul Právnická firma roku pre oblasť verejného obstarávania a ktorá v Českej republike disponuje najväčším tímom špecializovaným pre verejný sektor (25 právnikov). Okrem advokácie pôsobí Adéla Havlová aktívne vo vedení odborných asociácií (Asociácia pre verejné obstarávanie a únia administrátorov - UNIAVEZ) a je členkou expertnej skupiny Ministerstva pre miestny rozvoj, pre legislatívu k verejnému obstarávaniu za Asociáciu pre rozvoj infraštruktúry a členkou expertného tímu MPSV k zodpovednému zadávaniu, v rámci ktorých sa venuje rozvoji best practice a inovácií vo verejnom zadávaní, vrátane otázok elektronizácie, nákupných praktík, zodpovedného zadávania, hodnotenia kvality apod. Od r. 2014 je členkou rozkladovej komisie Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže. Využíva know-how z ďalších členských štátov EÚ, najmä Nemecka, Rakúska, Holandska a samozrejme Slovenska. Pravidelne prednáša a publikuje v odborných periodikách.

Back to Top
Procurement Board pracuje s otvorenými cookies. Umožňuje mu spracovávať dáta, ktoré sú pre správny priebeh a vyhodnocovanie nevyhnutné. O cookies a ich nastavení sa dozviete VIAC TU