Peter Kubovič


Peter Kubovič

Peter Kubovič

Absolvoval štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Viac ako 10 rokov pôsobil na Úrade pre verejné obstarávanie na rôznych pozíciách zväčša súvisiacich s dohľadom nad verejným obstarávaním a sporovou agendou. Neskôr pôsobil na odbore verejného obstarávania Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Počas svojej niekoľkoročnej praxe vo verejnom obstarávaní sa podieľal na príprave desiatok rozhodnutí ÚVO, zúčastňoval sa a zastupoval ÚVO na súdoch na všetkých úrovniach, podieľal sa na príprave rôznych odborných stanovísk, prednášok a spolupôsobil pri tvorbe legislatívy verejného obstarávania. V súčasnosti pôsobí ako vedúci útvaru verejného obstarávania mesta Trnava. Je autorom alebo spoluautorom rôznych prednášok v oblasti verejného obstarávania.

Back to Top
Procurement Board pracuje s otvorenými cookies. Umožňuje mu spracovávať dáta, ktoré sú pre správny priebeh a vyhodnocovanie nevyhnutné. O cookies a ich nastavení sa dozviete VIAC TU