Jozef Kubinec


Jozef Kubinec

Jozef Kubinec

Jozef je vedúcim oddelenia verejného obstarávania na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Aktívne pracuje na zvýšení obstarávania inovácií, profesionalizácie a centralizácie verejného obstarávania. S cieľom posilnenia úlohy verejného obstarávania v oblasti bezpečnosti sa stal členom expertnej skupiny Európskej komisie pre európsky výskum a inováciu v oblasti bezpečnosti (CERIS). V rámci projektu iProcureNet financovaného z programu Horizon 2020 vedie pracovnú skupinu "Dodávatelia a inovátori". V projekte sa zameriava na metodiku, ako vykonávať spoločné cezhraničné verejné obstarávania a na kroky vedúcemu k tomu, aby sa verejné obstarávanie stalo katalyzátorom inovácií v bezpečnostnom sektore. Vyštudoval právo na Univerzite Palackého v Olomouci a manažment verejného obstarávania na univerzite Tor Vergata v Ríme.

Back to Top
Procurement Board pracuje s otvorenými cookies. Umožňuje mu spracovávať dáta, ktoré sú pre správny priebeh a vyhodnocovanie nevyhnutné. O cookies a ich nastavení sa dozviete VIAC TU