Barbora Brabcová


Barbora Brabcová

Barbora Brabcová

Barbora Brabcová je nadšená odborníčka s viacej ako 20 ročnými skúsenosťami v oblasti Supply Chain, mimo iné z medzinárodnej spoločnosti Kiefel GmbH, kde sa špecializovala na nákup. V roku 2019 založila svoju vlastnú poradenskú firmu, ktorá sa zameriava na menšie a stredné strojárenské firmy a pomáha optimalizovať procesy. Barbora je taktiež vášnivou prednášajúcou na univerzite ZČU v Plzni. Venuje sa vzdelávanie v oblasti umelej inteligencie a jej využitie v každodennej praxi. Svoje skúsenosti a nadšenie pre moderné technológie zúročila v aplikácii Lernfix, ktorú vytvorila sama a ktorá rieši oblasť Lessons Learned. Barbora má vynikajúci pohľad na oblasť nákupu a strategického riadenia, čo jej umožňuje byť propagátorkou moderných nástrojov a technológií v tejto oblasti.

Back to Top
Procurement Board pracuje s otvorenými cookies. Umožňuje mu spracovávať dáta, ktoré sú pre správny priebeh a vyhodnocovanie nevyhnutné. O cookies a ich nastavení sa dozviete VIAC TU